Econautica

Dit is een ontwerp en uitvoering voor een boot voor ecologische exploratie met een stille electrische motor, in opdracht voor de Provincie West-Vlaanderen. Het ontwerp is licht en niettegenstaande de afmetingen van 4.5m op 2.5m demonteerbaar te vervoeren op eenvoudige aanhangwagen. Uiterst stabiel en veilig voor kinderen. Dicht bij het wateroppervlak is het eenvoudig om waterstalen te nemen en dieren te observeren.

boot